Ενήλικες

Για διάφορους λόγους η αρχή της ενηλικίωσης δεν έχει μια σαφή διαχωριστική γραμμή, μπορεί να μην είναι ακριβώς το ίδιο χρονικό σημείο για όλους τους ανθρώπους. Υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις και διαφορές καθώς η διαδικασία ενηλικίωσης είναι πολυπαραγοντικό φαινόμενο. Συντελούν, λοιπόν, πολιτιστικές, οικογενειακές, επαγγελματικές, μορφωτικές καθώς επίσης και συναισθηματικές διαφοροποιήσεις σε αυτήν την πορεία.

Σύμφωνα με το λεξικό ως ενηλικίωση ορίζεται αυτός που έχει περάσει τη φάση της σωματικής και διανοητικής ανάπτυξής του, που έχει μπει στην ηλικία της ωριμότητας και θεωρείται ότι είναι ικανός να ρυθμίζει τη ζωή μόνος του. Νομικά ως ενήλικας ορίζεται το άτομο που έχει συμπληρώσει την προβλεπόμενη από το νόμο ηλικία και για αυτό είναι ικανός για κάθε δικαιοπραξία ή είναι ικανός να αποκτά δικαιώματα και να υποβάλλεται σε υποχρεώσεις. Από την ψυχολογική ματιά είναι αυτός που είναι αυτάρκης και υπεύθυνος για τις δικές του αποφάσεις και επιλογές. Είναι το άτομο που αναλαμβάνει το 100% της ευθύνης του εαυτού του.

Για πολλά χρόνια η ιδέα να επισκεφτεί κάποιος έναν ψυχολόγο ήταν συνώνυμη με το να είναι «τρελός». Τέτοιου είδους περιοριστικές πεποιθήσεις ανήκουν στο παρελθόν και πλέον, πολλοί άνθρωποι αναζητούν ψυχολογική υποστήριξη/θεραπεία για να νιώσουν καλύτερα και να βελτιώσουν το επίπεδο ζωής τους. Πολλοί ενήλικες που απευθύνονται σε εμάς δυσκολεύονται να διαχειριστούν αρνητικές σκέψεις και συναισθήματα, δυσλειτουργικές σχέσεις, εργασιακό στρες και θέλουν να βρουν τρόπους και στρατηγικές διαχείρισης για να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες της καθημερινότητας.

Η πορεία στην ενήλικη ζωή δεν είναι πάντα και για όλους μια εύκολη διαδικασία καθώς οι άνθρωποι έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με πολλαπλές προκλήσεις και δυσκολίες. Το Κέντρο Ευέλικτης Συμπεριφοράς προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες σε άτομα με διατροφικές διαταραχές και προβλήματα ελέγχου του σωματικού βάρους, φοβίες, κατάθλιψη, κρίσεις πανικού καθώς επίσης και προβλήματα ελέγχου της συμπεριφοράς (θυμός, επιθετικότητα, προβλήματα επικοινωνίας κ.ά.). Η θεραπευτική διαδικασία σέβεται τη διαφορετικότητα του κάθε ανθρώπου και με υψηλό το αίσθημα της ευθύνης προτείνει την ιδανικότερη θεραπευτική προσέγγιση για το κάθε πρόβλημα ξεχωριστά.

 

Είπαν για εμάς

Τα σχόλια και η μορφή τους είναι αυτούσια και ουδεμία επεξεργασία υπάρχει από εμάς.

Δείτε το βίντεο

Ο στόχος της θεραπείας ACT αποδοχής και δέσμευσης είναι η μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων των ανθρώπων ώστε να έχουν μια πλήρη και ουσιαστική ζωή.

Προγραμματίστε το ραντεβού σας Online

Παρέχεται δυνατότητα διαδικτυακής συνεδρίας μέσω Skype skype

01 01 01 0105 05