Ενήλικες

Για διάφορους λόγους η αρχή της ενηλικίωσης δεν έχει μια σαφή διαχωριστική γραμμή, μπορεί να μην είναι ακριβώς το ίδιο χρονικό σημείο για όλους τους ανθρώπους. Υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις και διαφορές καθώς η διαδικασία ενηλικίωσης είναι πολυπαραγωντικό φαινόμενο. Συντελούν, λοιπόν πολιτιστικές, οικογενειακές, επαγγελματικές, μορφωτικές καθώς επίσης και συναισθηματικές διαφοροποιήσεις.

Η πορεία στην ενήλικη ζωή δεν είναι πάντα και για όλους μια εύκολη διαδικασία καθώς οι άνθρωποι έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με πολλαπλές προκλίσεις και δυσκολίες. Το κέντρο ευέλικτης συμπεριφοράς προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες σε άτομα με διατροφικές διαταραχές και προβλήματα ελέγχου του σωματικού βάρους, φοβίες, κατάθλιψη, κρίσεις πανικού καθώς επίσης και προβλήματα ελέγχου της συμπεριφοράς (θυμός κ.α.). Η θεραπευτική διαδικασία σέβεται τη διαφορετικότητα του κάθε ανθρώπου και με υψηλό το αίσθημα της ευθύνης προτείνει την ιδανικότερη θεραπευτική προσέγγιση για το κάθε πρόβλημα ξεχωριστά.

Είπαν για εμάς

Τα σχόλια και η μορφή τους είναι αυτούσια και ουδεμία επεξεργασία υπάρχει από εμάς.

Δείτε το βίντεο

Ο στόχος της θεραπείας ACT αποδοχής και δέσμευσης είναι η μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων των ανθρώπων ώστε να έχουν μια πλήρη και ουσιαστική ζωή.

Προγραμματίστε το ραντεβού σας Online

Παρέχεται δυνατότητα διαδικτυακής συνεδρίας μέσω Skype skype

01 01 01 0105 05