Έφηβοι

Η εφηβεία είναι μια περίοδος προσαρμογών τόσο για τον ίδιο τον έφηβο όσο και για την οικογένεια του. Για τη διασφάλιση της σωστής καθοδήγησης των εφήβων είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι η εφηβεία είναι ένα πολύ- παραγοντικό φαινόμενο, βιολογικό, γνωστικό και κοινωνικό.

Σε βιολογικό επίπεδο οι έφηβοι ψηλώνουν απότομα και επίσης παίρνουν απότομα βάρος. Αναπτύσονται ακόμη δευτερογενή χαρακτηριστικά των φύλων ( φωνή και τριχοφυΐα στο πρόσωπο για τα αγόρια, και αρχή της περιόδου στα κορίτσια). Πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει ότι ο εγκέφαλος αναπτύσεται μέχρι το τέλος της εφηβείας. Αυτό εξηγεί το λόγο που κάποιοι έφηβοι δεν μπορούν να ελέγξουν τα συναισθήματα τους και έχουν εκρήξεις θυμού. Σε γνωστικό επίπεδο έχει αποδειχτεί ότι σε αυτή την ηλικία αναπτύσεται η κριτική ικανότητα. Έχουν μεγαλύτερη αίσθηση του κόσμου και των προβλημάτων γύρω τους αν και συνεχίζουν να έχουν εγωκεντρική σκέψη. Όσον αφορά την κοινωνική τους ανάπτυξη σε αυτό το στάδιο αποκτούν ταυτότητα και αυτονομία. Επιδιώκουν τη συμμετοχή τους σε ομάδες και αναπτύσουν στενές διαπροσωπικές σκέψεις με συνομήλικους τους.

Συμβουλές για τους γονείς:

  • Μην κρίνετε τα παιδιά σας και μην τα συγκρίνετε με άλλους εφήβους
  • Να τους ενισχύεται να τρέφονται υγιεινά και να έχουν φυσική δραστηριότητα
  • Προσπαθήστε να είστε ειλικρινείς μαζί τους
  • Κατανοήστε την ανάγκη τους για προσωπικό χώρο
  • Δώστε τους αρμοδιότητες για να νιώθουν υπεύθυνοι
  • Επιβραβεύστε τους κάθε φορά που προσπαθούν
  • Βοηθήστε τους να εξερευνήσουν τις δυνατότητες τους και τις κλίσεις τους
  • Προσπαθείστε να τους παρέχετε ένα οργανωμένο περιβάλλον
  • Ακούστε τις ανάγκες τους ώστε να χτίσετε μία υγιή σχέση μαζί τους

Είπαν για εμάς

Τα σχόλια και η μορφή τους είναι αυτούσια και ουδεμία επεξεργασία υπάρχει από εμάς.

Δείτε το βίντεο

Ο στόχος της θεραπείας ACT αποδοχής και δέσμευσης είναι η μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων των ανθρώπων ώστε να έχουν μια πλήρη και ουσιαστική ζωή.

Προγραμματίστε το ραντεβού σας Online

Παρέχεται δυνατότητα διαδικτυακής συνεδρίας μέσω Skype skype

01 01 01 0105 05