Ανάλυση και θεραπεία Συμπεριφοράς

H ανάλυση συμπεριφοράς είναι η επιστημονική μελέτη της συμπεριφοράς. Σύμφωνα με τους αναλυτές συμπεριφοράς, η συμπεριφορά είναι κάθε τι που κάνει ένα άτομο και μπορεί να παρατηρηθεί και να μετρηθεί. 

Η ανάλυση της συμπεριφοράς καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα εφαρμογών, όπως η εκπαίδευση, η διατροφή, οι οργανωτικές δομές κ.α.

Τα προγράμματα είναι εξατομικευμένα και σχεδιασμένα για τις ανάγκες του κάθε ατόμου/παιδιού χωριστά.

H Λειτουργική αξιολόγηση συμπεριφοράς (FBA) προκύπτει κατόπιν ανάλυσης της συμπεριφοράς. Είναι το πρώτο βήμα για την ανάπτυξη ενός θετικού προγράμματος υποστήριξης της συμπεριφοράς.

Ένα παράδειγμα εφαρμογής της σε σχολικό πλαίσιο είναι η "Θετική Υποστήριξη της Συμπεριφοράς" (SWPBS).

Πρόκειται για μια στρατηγική για τη βελτίωση της κοινωνικής και ακαδημαϊκής συμπεριφοράς μέσα από ένα πολυεπίπεδο μοντέλο. Είναι μια συστηματική προσέγγιση για την ενίσχυση των σχολείων για να υιοθετήσουν και να διατηρήσουν τη χρήση αποτελεσματικών πρακτικών για κάθε μαθητή.(Lewis &Sugai, 1999).

Η αξιολόγηση επιδιώκει να περιγράψει τη συμπεριφορά, τους περιβαλλοντικούς παράγοντες και τα γεγονότα που προβλέπουν τη συμπεριφορά, προκειμένου να κατευθύνουν την ανάπτυξη αποτελεσματικών σχεδίων υποστήριξης. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει:

  • Περιγραφή της προβληματικής συμπεριφοράς, προσδιορισμό των γεγονότων και των καταστάσεων που προβλέπουν την προβληματική συμπεριφορά.
  • Προσδιορισμό των συνεπειών που διατηρούν τη συμπεριφορά.
  • Προσδιορισμό των κινήτρων λειτουργία της συμπεριφοράς.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης οδηγούν στην ανάπτυξη του εξατομικευμένου προγράμματος. Αυτό περιγράφει τις διαδικασίες για τη διδασκαλία, εναλλακτικές λύσεις για τις προβληματικές συμπεριφορές, καθώς και τον επανασχεδιασμό του περιβάλλοντος για να κάνουν την προβληματική συμπεριφορά αναποτελεσματική.

Αρχές της Θεραπείας Συμπεριφοράς

1. Καθορισμός συγκεκριμένων στόχων. Είναι πολύ σημαντικό να καθοριστούν συγκεκριμένοι στόχοι για το παιδί. Όπως το να κάνει τις ασκήσεις του για το σχολείο σε συγκεκριμένο χρόνο.
2. Παροχή ανταμοιβών. Tο παιδί χρειάζεται συγκεκριμένη ανταμοιβή (θετική ενίσχυση) κάθε φορά που εμφανίζει την επιθυμητή συμπεριφορά. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν συνέπειες (απομάκρυνση από θετικά ενισχυτικά ερεθίσματα, ή και τιμωρία) όταν δεν πετυχαίνει ένα στόχο.

H Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς (ABA) είναι η επιστήμη του ελέγχου και της πρόβλεψης της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Οι αναλυτές συμπεριφοράς απορρίπτουν τη χρήση υποθέσεων και επικεντρώνονται στις παρατηρήσιμες σχέσεις συμπεριφοράς περιβάλλοντος. Με βάση την αξιολόγηση αυτών των σχέσεων οι μέθοδοι ΑΒΑ μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αλλαγή των δυσλειτουργικών συμπεριφορών. Με βάση αυτή την προσέγγιση, οι γονείς, οι δάσκαλοι και οι σημαντικοί άλλοι μαθαίνουν στοχευμένους τρόπους προσέγγισης των συμπεριφορών των παιδιών τους.

Δημοσιεύτικε στο: e-psychology.gr

Είπαν για εμάς

Τα σχόλια και η μορφή τους είναι αυτούσια και ουδεμία επεξεργασία υπάρχει από εμάς.

Δείτε το βίντεο

Ο στόχος της θεραπείας ACT αποδοχής και δέσμευσης είναι η μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων των ανθρώπων ώστε να έχουν μια πλήρη και ουσιαστική ζωή.

Προγραμματίστε το ραντεβού σας Online

Παρέχεται δυνατότητα διαδικτυακής συνεδρίας μέσω Skype skype

01 01 01 0105 05